Fristen var egentlig satt til 15. juni, men utvides til 30. juni.

Tilleggslånet er på 26 000 kroner, og 8000 kroner blir gjort om til stipend. Formålet er å hjelpe studenter som har blitt permittert eller mistet inntekt fra en deltidsjobb under koronakrisen. Så langt har bare 20 prosent av studentene søkt om å få penger fra ordningen, noe Kunnskapsdepartementet omtaler som «få».

– Det er vanskelig å forklare hvorfor det er så få som har søkt. Forhåpentligvis betyr det at det er færre enn forventet som har mistet inntekt og dermed ikke oppfyller kravet om få tilleggslån, eller at det er mange som har klart seg bra økonomisk til tross for koronakrisen, sier Asheim.

Så langt er det betalt ut nærmere 1 milliard kroner fra ordningen, og 350 millioner kroner er stipend.