Hvem blir norske 19-20-åringer inspirert av i dag?

Det ville Jan Frode Haugseth, som er førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU, finne ut av. Du skulle kanskje tro at det i stor grad var influencere og bloggere, men svarene til ungdommene vekker til en viss grad overraskelse hos forskeren. Det skriver forskning.no.

Norsklæreren og mormor

NTNU-forskeren har spurt norske 19-20-åringer:

Tenk på en person som virkelig inspirerer deg – hvem er dette, og hvilke egenskaper har vedkommende?

Svarene handler i liten grad om forbilder knyttet til mote- eller kroppspress, men heller først og fremst om sine nærmeste. Det kan være fra norsklæreren på videregående til venner, foreldre og slektninger, sier Haugseth til nettstedet.

Det er gjerne personer som har sett den unge, brydd seg og vist omsorg som trekkes fram. Og selv om de unge kalles generasjon prestasjon, er det få som snakker om å tjene masse penger eller det å ha en flott kropp. Prestasjon er mer knyttet til ambisjoner, viljestyrke eller det å overvinne motstand, hevder forskeren.

I gang med større undersøkelse

Ungdommene som har svart er rekruttert via betalte annonser på Facebook og Instagram. 363 svarte derfra, og i tillegg er det gjort fokusgruppeintervjuer med 18 ungdommer.

Haugseth selv mener at utvalget er for lite til å slå fast noen generell tendens om norsk ungdom, men at hovedtendensen om å bli inspirert av sine nærmeste stemmer godt med annen forskning.

Forskeren holder nå på med en større undersøkelse hvor han samler inn data fra ungdommer både i Sverige og i Norge.