Tirsdag 6. februar markeres Safer Internet Day. I Norge og i mer enn 120 land.

- Tema for det norske arrangementet er «Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?» I den forbindelse offentliggjør Medietilsynet nye tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018 om barn og unges ubehagelige opplevelser på nett, skriver Medietilsynet i ei pressemelding onsdag.

Onsdag samles nærmere 200 fagfolk som jobber med barn og unge. Kulturminister Trine Skei Grande åpner konferansen. Det er Medietilsynet som arrangerer, i samarbeid med Kors på halsen, IKT-Norge, Redd Barna, UNICEF Norge og Utdanningsdirektoratet.

De eldste er mest utsatt

Den nye undersøkelsen viser at:

  • 28 prosent i alderen ni til 18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil. De eldste er mer utsatt enn de yngre.

  • Fire av ti gutter i alderen 15-16 år sier at de har vært utsatt for mobbing på nett.

  • Tre av ti jenter i samme alder har opplevd digital mobbing. Flere gutter enn jenter utsettes dessuten for ubehagelige opplevelser på mer hyppig og regelmessig basis, og blant de eldste er tendensen økende.

  • 15 prosent av guttene mellom 14 og 16 år sier at de månedlig eller oftere opplever mobbing eller at noen er slemme mot dem på nett,mobil eller spill. Tallet har økt med med fem prosent på et år.

– Vi i Medietilsynet er bekymret over at stadig flere gutter opplever mobbing på nett, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand i pressemeldingen.

Jenter opplever utestengelse

Videre skriver de at:

  • 38 prosent av barn og unge i alderen ni til 18 år sier de har vært utsatt for en eller annen form for utestengning på nett.

  • Ti prosent har opplevd dette månedlig eller oftere, og i alle aldre er flere jenter enn gutter utsatt.

  • 14 prosent av jentene på 16 år har svart at de har opplevd utestenging, som er det høyeste tallet i denne kategorien.

– Tallene indikerer at det er noen kjønnsmessige forskjeller når det gjelder hva slags negative opplevelser barn og unge utsettes for på nett. Det kan se ut som om guttene i større grad opplever direkte mobbing, mens det blant jentene skjer mer indirekte, antyder Velsand.

Færre forteller

Medietilsynets undersøkelse viser også at færre barn og unge forteller om negative oppplevelser, og der igjen forteller færre gutter enn jenter. Sammenlignet med fjoråret har andelen som sier i fra gått ned.

– Det er viktig at barn og unge som utsettes for mobbing eller andre vonde opplevelser digitalt har noen å snakke med. Framover blir det viktig å finne ut mer om hvorfor så mange ikke sier fra og hva som kan gjøres for å endre dette, sier Velsand.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no