Hos Norges største inkassoselskap, Lindorff, har antall inkassosaker fra forbrukslån og kredittkort vokst med 30 prosent på ett år, ifølge Dagens Næringsliv.

Følg trd.by på Facebook

– Det er først nå vi ser at misligholdet fra forbrukslån øker betydelig. Utviklingen er et varsku om at man bør passe bedre på, sier administrerende direktør Anette Willumsen.

Økningen er størst i Rogaland, som er hardt rammet av oljekrisen. Her har antall inkassosaker knyttet til forbrukslån og kredittkort vokst med 50 prosent det siste året.

Hos Lindorff er det aldersgruppen mellom 25 og 45 år som har størst andel av inkassosakene, også de sakene som er knyttet til forbruksgjeld. En oversikt fra inkassoselskapet Kredinor viser at veksten i antall inkassosaker har økt særlig blant personer mellom 18 og 25 år.

– Det har vært en gradvis økning i inkassogjeld som yngre pådrar seg, sier administrerende direktør Tor Berntsen.