Abbasi-familien, bestående av søsknene Yasin, Taibeh, Eshan Abbasi og deres mor Atefa Rezaie har anket til Høyesterett, etter at de for en måned siden fikk tilbaketrukket sin oppholdstillatelse i Lagmannsretten. Det forteller en av deres nye advokater, Arild Humlen fra Humlen Advokater i Oslo.

- Asylbarnas advokat

Humlen trådte inn i saken 10. oktober. Av Dagens Næringsliv ble han kalt asylbarnas advokat for to år siden. Sammen med professor dr juris Terje Einarsen har han levert en anke på 26 sider til Høyesterett.

- Kan du si noe om bakgrunnen for anken?

- Vi har gått gjennom dommen og sett at den baserer seg på en rekke saksbehandlingsfeil og rettsanvendelsesfeil, og leverer derfor en omfattende anke på 26 sider, forteller Humlen til Trd.by.

Neste viktige dato for Abbasi-familien blir da 8. november. Da skal staten si sin mening om de mener anken bør få slippe gjennom til Høyesterett, eller ikke. Deretter må anken gjennom en utsilingsprosess.

- Hvis anken slipper gjennom, hvor langt fram i tid ligger rettssaken?

- Trolig mars-april 2018, resonnerer Humlen.

Fem år og tre måneder i Norge

Familien har bodd i Norge i fem år og tre måneder, etter at de flyktet fra Iran i 2012. De fikk da oppholdstillatelse hovedsakelig fordi Atefa var enslig forsørger og ikke visste hvor faren var. Hun og mannen var kommet bort fra hverandre under flukten fra Iran.

Da faren kom til Norge i 2014 fikk han avslag på asylsøknaden. Samtidig fikk også Rezaie varsel om at oppholdstillatelsen ville bli trukket tilbake, fordi hun ikke lenger var å anse som enslig forsørger.

De vant mot staten i tingretten i 2016, og begynte derfor å få tro på en framtid i Norge.

Staten anket til Borgarting lagmannsrett, og rettssaken ble holdt 24. og 25. august i år.

Dommen kom fredag 22. september. Denne gang fikk staten medhold i at det ikke var feil å inndra oppholdstillatelsen i 2014.

Rundt 1000 elever fra omtrent ti skoler i Trondheim møtte opp for å demonstrere mot at Abbasi-familien risikerer å bli sendt ut av landet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Engasjement til Stortinget

3. oktober arrangerte elever fra Thora Storm videregående skole det som trolig er den største elevdemonstrasjonen på flere år i Trondheim med rundt 1000 elever fra rundt ti skoler i Trondheim. Med slag ordet «Abbasi-stays» ble de lagt merke til av mange.

Les mer om demonstrasjonen her: - Jeg ser for meg at dagen i dag vil gjøre en forskjell

I forrige uke skrev Trd.by om at elevengasjementet har smittet over på politikerne i byen, som i neste vending la fram et forslag på Stortinget om umiddelbar og midlertidig stans av utsendelser til Afghanistan.

- Demonstrasjonen gjorde et kraftig inntrykk på veldig mange av oss. Engasjementet deres betyr noe. Dere vil gjøre noe med det vi opplever som blodig urettferdig. Det smitter over på politikerne som kan gjøre noe, og det er å vedta det dere ber om. Deres engasjement har jo virkelig virket, sa stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken til aksjonsgruppa fra Thora Storm i forrige uke.

Sammen med Ragna Vorkinnslien fra Rødt og Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet De Grønne troppet de opp på skolen for å fortelle om forslaget som skal behandles utover høsten.

Les mer om forslaget her: Elevdemonstrasjon førte stans-forslag til Stortinget

Taibeh Abbasi (18) forteller politikerne at hun føler hun har gjort alt Norge har bedt henne om å gjøre. - Jeg har blitt integrert. Vær så snill å la oss bli, sa hun i forrige uke. Foto: Marthe Hårstad

60 000 på tre dager

På samme dag som elevdemonstrasjonen på Torget ble det også starten en innsamlingsaksjon. I løpet av innsamlingsaksjonens tre første dager samlet de inn over 60 000 kroner.

- Det er helt fantastisk. Det er kjempe, kjempebra, sa elevrådsleder på Thora Storm videregående skole, Mona Elfareh til Trd.by da.

Torsdag denne uka er det sju dager igjen av innsamlingsaksjonen, og de har på de siste tre ukene samlet inn nesten 20 000 kroner til. Det er totalt 332 som har gitt penger til familien.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook