– Dette er den laveste renten i Lånekassens historie, og vil gjelde i september og oktober, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Renten er basert på gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene i mai og juni, med et fratrekk på 0,15 prosentpoeng. Den flytende renten justeres seks ganger i året.

Alle de tre fastrentene gikk opp fra 1. juli. De nye fastrentene, som gjelder fra 1. september, er basert på markedsrentene i juli, med et fratrekk på 0,15 prosentpoeng.

Neste mulighet til å binde renten er i perioden 10.–17. august.