De nye fastrentesatsene blir 1,63 prosent for lån med tre års bindingstid, 1,74 prosent for lån med fem års bindingstid og 2 prosent for lån med ti års bindingstid.

Den flytende renten fra 1. juli er på 2,16 prosent.

– Vi forventet en vesentlig nedgang nå siden flere banker som følge av koronasituasjonen satte ned rentene på boliglån i slutten av mars, og våre renter – som er markedsbaserte – justeres noe senere enn bankene, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen.