Nedgangen gjelder for samtlige elevgrupper. Elevene som har redusert fraværet sitt mest, er elevene som hadde høyest fravær fra før.

– Fraværsgrensen som regjeringen innførte for fire år siden, har ført til at elevene er mer på skolen, og at de lærer mer. Det viser at det å stille krav til oppmøte og tilstedeværelse i videregående opplæring er riktig, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Da grensen ble innført høsten 2016, ble den kraftig kritisert, blant annet av Elevorganisasjonen. Den ferske rapporten konkluderer med at fraværsgrensen er en suksess for de fleste, men at det er for tidlig å si om det har en konsekvens for frafallet i skolen.

– Når vi veier fordeler opp mot ulemper, er det liten tvil om at fraværsgrensen fungerer godt og er et gode for det store flertallet av elevene. De er mer på skolen, og de presterer bedre, skriver forskerne i sin rapport.

Ikke gått utover andre legepasienter

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Innføringen av grensen medførte en betydelig økning i etterspørselen etter fastlegetjenester fra elevene. Evalueringen konkluderer imidlertid med at det ikke er grunnlag for å si at økningen i elevenes fastlegebesøk har gått utover andre pasienter.

– Til sammen indikerer våre analyser at fastlegene får hyppigere besøk av elever i videregående opplæring uten at det resulterer i færre besøk av andre pasienter. Dette kan tyde på at fastlegene får totalt flere pasienter til konsultasjon etter innføring av fraværsgrensen, konkluderer forskerne i rapporten.

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, likevel skal kunne få karakter.

Noen utfordringer

Rapporten viser derimot at det også er utfordringer. Elevene som tidligere har fått «ikke vurdert» i ett fag, får det nå i flere fag.

Når det gjelder elevene som sliter, konkluderer rapporten med at fraværsgrensen verken er problemet eller løsningen for dem siden deres utfordringer er langt mer sammensatte.

– Det er elevgrupper som har behov for andre virkemidler enn fraværsgrensen for å fullføre og bestå videregående opplæring. I den sammenheng er det relevant å spørre om det bør være et mål at alle skal gå over i videregående opplæring, skriver forskerne.

Midlertidig pandemiendring

Funnene som ble presentert mandag, ble samlet inn før koronapandemien.

For tiden slipper elevene å dra til fastlegen for å dokumentere fraværet sitt som følge av pandemien. Fraværsgrensen skal i utgangspunktet gjelde som normalt igjen fra 1. august, men Kunnskapsdepartementet vil fortløpende vurdere om det må gjøres midlertidige justeringer.

Evalueringen av regelen ble presentert på Lambertseter videregående skole i Oslo mandag. Til stede var statsminister Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby kom for sent til presentasjonen, men det er uvisst om hun hadde gyldig fravær.