Norges handelshøyskole i Bergen topper listen over andelen uteksaminerte studenter som har vært på utveksling. I 2019 hadde 60 prosent av studentene hatt et utvekslingsopphold i løpet av studiene, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet.

Nederst på listen ligger NLA Høgskolen og Nord universitet, med en andel på 4 prosent.

NTNU i Trondheim var med 1 490 studenter den skolen som sendte tallmessig flest studenter på utveksling i fjor, og dette utgjør 20 prosent.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener universitetene og høyskolene må forbedre utvekslingstilbudet.

– Det blir for dumt at hvor du studerer avgjør om du drar på utveksling eller ikke. Universitetene og høyskolene må bli flinkere til å gi informasjon om utenlandsopphold og gjøre det enklere for studenter å ta valget om å reise ut, sier Asheim i en pressemelding.

Australia er den mest populære utvekslingsdestinasjonen blant norske studenter.