– Dette kan tyde på at praksisen med å gi julekalender har svekket seg de siste årene, sier Anita Borch, som står bak undersøkelsen fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskeren peker på at selv om jula er en tid for tradisjoner og familiehygge, er det også høytid for handling.

– Jula har alltid vært litt todelt. På den ene siden de gode verdiene med familie og nærhet, på den andre siden kommersialisme og kjøpefest. Det har alltid vært en kritikk eller en redsel for at det kommersielle skal overskygge det egentlige budskapet i jula, sier hun.

Borch sier at hun derfor ikke er overrasket over nedgangen.

Det er flere kvinner som gir julekalendre enn menn, og det er vanligst i aldersgruppene 19–26 år og 37–50 år. De fleste gir julekalender til sine nærmeste eller seg selv. Det var flest menn som ga julekalender til partneren sin i fjor.

Tallene viser at det er flere kvinner enn menn som gir bruksgjenstander og praktiske ting i gavekalenderen, som for eksempel tannbørste, reflekser og klær. Menn gir oftere lodd.

Borch tror det skyldes at kvinner er blitt mer sosialisert inn i gavegiverrollen, og kan være bedre orientert om hva de andre i husholdningen trenger. Forskeren tror imidlertid denne forskjellen vil jevnes ut når de yngre mennene kommer på banen.