Aktivitetsplikten ble innført 1. januar i 2017 og innebærer at alle mottakere av sosialhjelp under 30 år må være i aktivitet for å motta støtten sin. I en spørreundersøkelse blant 265 av Navs 438 kontorer om effektene av loven kommer det fram at kontorene er generelt positive til at de unge blir mer aktive, selv om loven har ført til mer byråkrati, skriver Klassekampen.

Det er imidlertid ingen signifikante tegn til at økt aktivitet blant de unge sosialhjelpsmottakerne har fått flere over i arbeidslivet: Andelen har ligget stabilt rundt 2,2 prosent siden før loven kom.

Grunnen til at Nav-kontorene likevel er positive, er at brukerne kommer seg ut av en passiv tilværelse og tilegner seg kompetanse.