Yrkesfagelevene som hyppig fikk veksle mellom skole og praksis, hadde like god gjennomføringsevne eller bedre sammenlignet med elever i ordinært løp, viser undersøkelsen som er utført på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

– Vi trenger flere gode fagarbeidere i fremtiden. Da må vi ha utdanningsløp som motiverer flere til å gjennomføre og utdanningsløp som næringslivet støtter opp om, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Rapporten slår samtidig fast at forsøket har gitt bedre samarbeid og større forståelse mellom skole, bedrift og opplæringskontor. Elever i helsearbeiderfaget, byggfag, bilfag, service- og samferdsel som startet på videregående i 2014 og 2015 deltok i undersøkelsen.

Forsøket viser at det er de mest motiverte elevene som får mest ut av hyppigere veksling mellom skole og praksis. Resultatet viser videre at vekslingsmodellen er en løsning som ikke passer alle.

Et av funnene er at veksling ikke hindrer frafall blant elevene som sliter mest med motivasjonen fra før.

– Noen av elevene opplevde at det var krevende, både sosialt og faglig, å gå ut i et voksent arbeidsmiljø i en alder av 16 eller 17 år. De trenger andre tiltak. Men vi ønsker at vekslingsmodell skal kunne tilbys der det passer, sier Sanner.