Spørsmålene regjeringen vil ha svar på gjennom prosjektet er de samme som sist. Namdalseid vil være èn av de 20 kommunene som deltar i prøveprosjektet.

Venstre mener det burde være unødvendig å prøve ut senket stemmerettsalder enda en gang. Det foreligger mer enn nok kunnskap til å ta en beslutning, mener stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, som mener 16-åringer er voksne nok til å stemme.

- Det er aldri feil med mer erfaring, men jeg mener vi har allerede den kunnskapen vi trenger, sier han til NTB.

20 kommuner

Ved valget i 2011 fikk 16- og 17-åringer i 20 kommuner stemme som et prøveprosjekt. I år gjentas prosjektet. Også denne gang deltar 20 kommuner, ti av dem deltok forrige gang, og ti er nye.

Kommunaldepartementet sier at mye av kunnskapen de søker i prøveprosjektet er den samme som i 2011. Blant annet lurer departementet på hva som påvirker valgdeltakelsen og hvordan deltakelsen varierer mellom kommunene som er med.

- Hvordan er forsøket i år mer egnet til å få denne informasjonen enn i 2011?

- Det er ikke mer velegnet. Men kunnskapsgrunnlaget vil bli bedre når forsøket gjøres over to valg og med et utvidet antall kommuner, svarer avdelingsdirektør Håvard Tvinnereim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Høyere valgdeltakelse

Det er imidlertid ett spørsmål departementet vil ha svar på som krever sammenligning av to valg. Det handler om hvorvidt de som stemte som 16-åringer forrige gang, også benytter stemmeretten i år. Men Venstre mener dette også er kunnskap som er vel etablert.

- Det å stemme er en vanesak. Stemmer du ved ett valg, er det større sannsynlighet for at du stemmer ved neste, sier Rotevatn.

Han påpeker at valgdeltakelsen er høyere blant 16-åringer enn blant 18-åringer. Det stemmer med funn fra andre land.

- 16-åringer har mer ro i livet sitt. De bor hjemme, og de får informasjon om valget på skolen. 18- og 19-åringer er ofte i en oppbruddsfase. Kanskje flytter de hjemmefra, kanskje skal de studere eller i militære. Da er ikke nødvendigvis valgdeltakelse det som prioriteres høyest, sier han.

Gikk med på forsøk

Da Rotevatn stilte spørsmål om senket stemmerettsalder i Stortinget i fjor, svarte kommunalminister Jan-Tore Sanner (H) at han ikke ønsket noen reform, men at han kunne gjennomføre et nytt forsøk.

- Det kan ha vært et kompromiss mellom Venstres primærstandpunkt og regjeringens primærstandpunkt, sier statsviter Jo Saglie, som har forsket på valgdeltakelse for 16-åringer.

Han mener det kan være et poeng å sammenligne de kommunene som har vært gjennom to forsøk med dem som bare har deltatt i ett.

Venstre har lenge vært en tydelig forkjemper for å senke stemmerettsalderen. Rotevatn håper prøveprosjektet blir fulgt skikkelig opp, og at resultatene vil overbevise flere partier om at 16-åringer er modne nok til å stemme.