Studiestøtten fordeles på lån og stipend og gjelder for studieåret 2023–24.

– Dette er et solid løft for studentene, som kommer veldig godt med i den tøffe økonomiske situasjonen vi lever i nå. Jeg er glad for studenter nå kan får mer penger å rutte med, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Elise Waagen.

Hun påpeker at regjeringen tidligere har tatt grep for å få opp byggetempoet med mål om 3000 nye studentboliger i året.

– Vi vet at den klart største enkeltutgiften for de fleste studenter er husleie, så det viktigste grepet vi kan gjøre for å bedre studentenes økonomi, er å bygge flere rimelige studentboliger.