170.000 studenter får den 15. juni rundt 2.600 kroner i en ekstra utbetaling fra Lånekassen. Det er første trinn i opptrappingen til elleve måneder med støtte.

Stortinget vedtok i fjor at de skal trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra ti til elleve måneder over en fireårsperiode. I år får studentene penger for én ekstra uke.

De gledelige ekstra kronene på konto tilfaller imidlertid kun fulltidsstudenter i høyere utdanning eller fagskoleutdanning. De som avslutter utdanningen i en annen måned enn juni, kan få utbetalingen på andre tidspunkt gjennom året.

Totalt kan fulltidsstudenter nå få 111.657 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2017–2018. Lånekassen oppfordrer studenter til å søke allerede nå.