Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som står bak studien, som Nettavisen først omtalte.

Samtidig kan pakkene til merker som før ble ansett som minst attraktive, nå ha fått en mer positiv vurdering blant flere ungdommer. Dette gjelder både for sigarettpakker og snusbokser, men endringene er tydeligst for snus, fordi det der tidligere var større variasjon i opplevd attraktivitet, opplyser FHI.

– De fleste ungdommene som var med i undersøkelsen brukte ikke tobakk. Vi kan ikke vite hvordan endringene i opplevd pakkeattraktivitet eventuelt vil påvirke ungdommers tobakksvaner på sikt, sier FHI-forsker Ingeborg Lund.

Både før og etter standardiseringen er det likevel slik at flertallet av ungdom ikke syntes at pakkene var attraktive, påpeker instituttet.