Ifølge en studie har «sexting» blitt mer og mer vanlig blant ungdom og unge voksne de siste 20 årene.

I studien er 6000 unge i 11 ulike land blitt spurt om «sexting». Nær 40 prosent av de spurte har «sextet», ifølge forskningen fra Sapienza University of Roma og University of Huddersfield.

«Sexting» er deling av seksuelt innhold, enten via meldinger, bilder eller videoer. Et «dickpic» er et eksempel på dette.

– Ikke klare over risikoene

Selv om studien er åpen om at «sexting» kan ses på som en måte å utvikle og utforske sin egen seksualitet på, er det noen negative sider forskerne advarer mot.

– «Sexting» holder på å bli «normalt», men unge er kanskje ikke så klare over risikoene ved det, sier Dr Mara Morelli fra Institutt for dynamisk og klinisk psykologi og helsestudier ved Sapienza University.

«Sexting» kan bli brukt med skadelige hensikter mot andre, som mobbing og annen aggressiv og voldelig atferd eller i bytte mot for eksempel penger, ifølge forskerne.

– Unge mennesker deler noen ganger «sexter» for å kompensere for negative følelser de kan ha, eller når de er under påvirkning av stoffer eller chatter med fremmede de har møtt på nettet, sier Morelli.

Telefonforbud ingen vei

Forskerne foreslår at unge må få mer og bedre undervisning om temaet.

De understreker viktigheten av å få forebyggingsprogrammer inn på ungdomskoler og videregående skoler.

– Disse programmene bør hjelpe ungdom til å forstå at de ikke kan kontrollere hva som skjer med bilder de deler med andre, selv om de tror de kan, sier Morelli.

De mener det ikke vil være noe til hjelp om foreldre tar telefonen fra barna sine. Dialog og diskusjon er veien, ifølge forskerne.

– Unge må læres om bruk av sosiale medier til å gjenkjenne risikoer og konsekvenser av deres handlinger, og til å ta hensyn til andres perspektiver for å være mer bevisste på hva andre tenker og føler på det de gjør mot dem, sier Morelli.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, og deles på nytt til glede for nye lesere.