Festival er noe mange av oss elsker. Det er kanskje ensbetydende med sol sommer, god musikk og venner? Eller kanskje er det for å se og bli sett?

Lik trd.by på Facebook

Intervjuer

Dette vil festivalforskerne på Sosiologisk poliklinikk komme til bunns i.

- Vi har vår egen campingvogn her og mye av tiden går med til korte intervjuer, forteller Aksel Tjora (48).

Han har selv forsket på mange ulike festivaler, men på Pstereo har han med seg frivillige i form av Anne Hirrich (27), Thomas U. Torp (30), Tor Anders Bye (25), Nina Røkkum (24) og Lisbeth Elvira Levang (26).

Essensen av festival

Til nå har de snakket med rundt 100 Pstereo-deltakere for å finne svaret på hva som er årsaken til at folk kommer tilbake på festivaler år etter år.

- Vi har både korte og lange intervjuer med folk, og alt er anonymt. Mye av det som går igjen når vi spør hvorfor folker her, er stemningen og det sosiale. Folk drar ikke bare hit på grunn av musikken, selv om mange setter det høyest.

- Hva er det dere håper å finne?

- Vi vil på en måte finne den ultimate essensen av festival og hva det egentlig betyr for folk, forteller festivalforskerne.

Årets Pstereoforskning skal ikke bare foredles og brukes av den sosiologiske poliklikken, men også Pstereo skal dra nytte av din mening.

- Vi skal skrive en rapport til Pstereo-ledelsen slik at de kan få et innblikk i hva som lokker folk hit. Det kan jo være nyttig for å gjøre framtidige festivaler ennå bedre.