Det ble totalt meldt om 29.271 tilfeller av klamydia i 2022, noe som gjør til at det er den mest utbredte kjønnssykdommen her til lands.

– Fra sommeren 2022 har antall meldte tilfeller av klamydia ligget høyere enn tidligere år. Dette sammenfaller med en tilsvarende økning i gonoré blant unge heteroseksuelt smittede som kom i forbindelse med studiestart i august, og kan skyldes økt sosial kontakt etter gjenåpningen av samfunnet, sier overlege ved FHI, Anne Olaug Olsen, til NTB.

Når det gjelder klamydiatallene, kan noen endringer i kriterier for rapportering og overvåking ha bidratt til at melderaten har økt, understreker Olsen.

Flertallet av klamydia-tilfellene, 58 prosent, var kvinner. Den gjenspeiles også i testtallene, som viser at 69 prosent av alle testene skjer blant kvinner.

Betydelig økning i gonoré-tilfeller

Tallene for de fleste kjønnssykdommer er imidlertid på om lag samme nivå som i toppåret 2019, med unntak av gonoré.

Gonoré-tallene økte kraftig i 2022. I fjor ble det meldt 1.857 tilfeller av gonoré, mot 555 tilfeller i 2021. Ved siste normal år i 2019, ble det registrert 1.704 gonoré-tilfeller.

– Den betydelige økningen i antall gonoré-tilfeller ser vi på med bekymring. Det er den kjønnssykdommen som smitter lettest. Nå har den også i større grad blitt vanlig blant unge heteroseksuelle, og unge kvinner er spesielt utsatt, forklarer Olsen.

FHI så en tydelig trend på en økningen av gonoré-tilfeller etter sommeren i fjor.

– Det ser vi i sammenheng med studiestart rundt omkring i landet, samtidig som landet var åpnet for fullt etter to år med pandemi.

De fleste hiv-tilfellene kommer fra utlandet

Hiv-tallene viser at det ble registrert 245 tilfeller av denne kjønnssykdommen i fjor. Mange av disse tilfellene tror FHI kan knyttes til flyktninger og innvandrere som kommer til Norge. Av de 245 tilfellene var 192 smittet før ankomst til Norge.

– De aller fleste av hiv-tilfellene kommer fra utlandet, og vi merker særlig en stor andel fra Ukraina. Der er hivsmitte mer vanlig i det heteroseksuelle miljøet, og det gjør til at det også nå sprer seg mer blant kvinner her til lands, og ikke bare menn.

Menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig i Sørøst-Asia, er fortsatt mest utsatt for hivsmitte.

2022-tallene for syflis økte også sammenlignet med 2021. Det ble meldt om 192 tilfeller av syflis i 2022, hvor kun åtte av tilfellene var blant kvinner, mot 163 tilfeller i året før.

Ønsker en bedre kondomkultur

Ved symptomer eller mistanke om seksuelt overførbar infeksjon, er det nå viktig at det testes både for gonoré og klamydia, mener Olsen.

– Økt kondombruk er avgjørende for å begrense smittespredningen av klamydia og gonoré. Samtidig er det svært viktig med god smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle, forklarer Olsen.

Hun påpeker at disse tiltakene er ekstra viktige nå som gonorésmitte er introdusert hos heteroseksuelt smittede kvinner og menn.

Det er særlig de som er under 25 år FHI mener bør være påpasselig med å teste seg etter partnerbytte. Samtidig oppfordrer Olsen alle til å benytte seg av kondom ved et partnerbytte.

– Prøvetaking bør målrettes til gruppen med høyest risiko for smitte, det vil si unge under 25 år. Det er derimot viktig for alle aldersgrupper å bruke kondom ved et partnerbytte, det er den viktigste forebyggingen man kan gjøre mot kjønnssykdommer, sier Olsen.

Kan i verste fall føre til redusert fruktbarhet

I verste fall kan kjønnssykdommene klamydia og gonoré gjøre det vanskelig å bli gravid.

– Både klamydia og spesielt gonoré kan føre til en oppadstigende bekkeninfeksjon hos kvinner, som igjen kan gi redusert fruktbarhet og kroniske magesmerter, forklarer hun.

Nettopp derfor er det så viktig at flere bruker kondom, mener Olsen.

– Hos menn er ikke konsekvensene like store, men det er også fare for oppadstigende infeksjoner for menn.

Sex og samfunn ser en økning

– Hos oss har det vært en økning i seksuelt overførbare infeksjoner fra 2022, sammenlignet med 2019. Klamydia er den mest utbredte kjønnssykdommen, og i 2022 var det 12,6 prosent av prøvene som var positive, sammenlignet med 2019 da tallet var 11,2 prosent, sier gynekolog i Sex og samfunn, Siri Kløkstad til NTB.

Også gynekologen fra Sex og samfunn oppfordrer til bruk av kondom.

– Risikoen for å både få en kjønnssykdom eller å smitte videre, øker dersom man ikke bruker kondom. Ungdom forteller at det å ta fram et kondom kan oppfattes som at man ikke stoler på partneren, og derfor er mange som lar være, forklarer Kløkstad.