Studien fra FHI baserer seg på norske helseregistre og har fulgt norske barn og unge fra januar 2019 til desember 2021. Aldersspennet var fra seks til seksten år.

Ifølge studien fikk 507 jenter mellom 13 til 16 år hjelp mot spiseforstyrrelser i primærhelsetjenesten fra januar 2019 til februar 2020. I perioden fra mars 2020 til desember 2021 hadde dette tallet økt til 1.554.

Flere unge jenter fikk behadling for spiseforstyrrelser under pandmien, ifølge Folkehelseinstituttet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I den samme aldersgruppen var det 621 jenter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten fra januar 2019 til februar 2020. I perioden fra mars 2020 til desember 2021 hadde dette tallet gått opp til 1.907.

– Blant jenter i alderen 13–16 år var 1,5 prosent registrert med spiseforstyrrelsesdiagnose i spesialisthelsetjenesten i perioden etter pandemien. Dette er såpass store tall at spiseforstyrrelser må betegnes som et folkehelseproblem i denne befolkningsgruppen, sier forsker Pål Surén ved FHI.

Analysene fra studien viser at økningen begynte sommeren 2020, omtrent fire måneder etter at pandemien begynte. Lignende funn er også gjort i Canada og USA.