I fjor inngikk Trondheim kommune en kontrakt for seks reklamefinansierte gatetoalett som skulle plasseres i Fjordgata, i Ilaparken, ved Samfundet, ved Bakke Bru, på Torvet og på Skansen. (Krever innlogging)

Etter planen skulle fire av toalettene stå ferdig før jula 2018, mens to av dem skulle bli klare i løpet av 2019. I dag er fem av toalettene ferdigbygd, mens det på Skansen er under oppbygging. Ingen av toalettene er imidlertid i drift.

- De nye reklamefinansierte gatetoalettene er dessverre ikke i drift da eier og tjenesteleverandør Clear Channel ikke har fått brukstillatelse for toalettene ennå, forklarer teknisk sjef ved Kommunalteknikk, Tomas Eidsmo, i en e-post til Trd.by.

Uventet lang tid

Ifølge Eidsmo har Trondheim kommune reklamert på feil og mangler med gatetoalettene i flere omganger. En spesielt viktig mangel har vært manglende automatisk døråpning.

- Det har tatt uventet lang tid for Clear Channel å finne en god løsning på dette problemet. De har siden i vår jobbet med å få løst problemet, men har ennå ikke søkt om brukstillatelse for noen av gatetoalettene, forklarer han videre.

Dette skiltet møter man når man vil benytte seg av gatetoalettene i sentrum. Foto: Synne Mauseth

Det har ikke vært mulig for kommunen å få et estimat på når toalettene kan åpne, til tross for at de gjentatte ganger, ifølge Eidsmo, har etterlyst dette.

- Trondheim kommune synes det er veldig beklagelig at gatetoalett-tilbudet ikke er i drift for byens innbyggere og besøkende, forteller Eidsmo.

Slutten av en testperiode

I en e-post til Trd.by forklarer PR- og kommunikasjonssjef i Clear Channel Skandinavia, David Klagsbrun, årsaken til at gatetoalettene fremdeles er ute av drift.

- Fem av seks toaletter er ferdig bygget og påkoblet, men har manglet kvalitetssikring av automatikk på dører samt endelig oppkobling til vektertjeneste.

Også gatetoalettene ved Bakke bru er ute av drift. Foto: Synne Mauseth

- Hvordan arbeider dere for å løse problemene?

- Alt er ferdigstilt, men er i slutten av en testperiode nå for å kvalitetssikre at alle løsninger fungerer som de skal.

- Når ser dere for dere at gatetoalettene vil være i drift?

- Søknad skal etter planen sendes inn i løpet av november.

Bymøbler i Trondheim

Eidsmo forklarer at gatetoalettene inngår i kontrakt om reklamefinansierte bymøbler i Trondheim mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen region Midt og Clear Channel Norway AS gjeldende fra og med 2018.

- Dette er en tjenestekonsesjonskontrakt hvor leverandør får ha et gitt antall reklameflater mot å levere og drifte produkter og tjenester til byens innbyggere, skriver han.