Anslagsvis valgte rundt 13.000 15-åringer, eller 12 prosent, å droppe konfirmasjon helt i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.

Andelen som valgte kirkelig konfirmasjon, sank fra 61 prosent i 2016 til 48 prosent i 2023. 23 prosent av 15-åringene valgte å konfirmere seg humanistisk, viser tall fra Human-Etisk Forbund.

Når man legger til konfirmantene i andre kristne trossamfunn, ender man altså opp med rundt 12 prosent som ikke konfirmerer seg noe sted.

Forsker Erling Birkedal ved MF Vitenskapelige høgskole i Oslo har som sin hypotese at noen dropper konfirmasjon fordi de vil slippe spenningsmomentet ved å for eksempel samle skilte foreldre.