Mange universiteter og høgskoler har uttalt seg om loddtrekning som opptaksmetode på populære studier. De fleste vender tommelen ned fordi de mener en loddtrekning vil oppfattes som en urettferdig og uforutsigbar ordning, skriver Khrono.

Et regjeringsoppnevnt utvalg utreder nye modeller for opptak til høyere utdanning og har bedt om innspill fra universiteter, høgskoler og andre aktører. Utvalgsleder Marianne Aasen konstaterer at de fleste er skeptiske til loddtrekning som seleksjonsmetode.

– Vi observerer dette og tar det med oss videre i arbeidet med opptaksmodellen, sier hun.

Ved både NTNU, Universitetet i Bergen, Nord Universitet og Universitetet i Agder er det skepsis til loddtrekning. UiT Norges arktiske universitet, derimot, synes at utvalget bør vurdere grundig om loddtrekning kan brukes som utvelgelsesprinsipp for søkere som tilfredsstiller poengkrav over et visst fastsatt nivå, sier prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås.

Utvalget skal legge fram forslag til opptaksmodell 1. desember.