Boforhold, mat, utdanning, trygghet og diskriminering.

Det ble over 1000 amerikanere mellom 14 og 24 år spurt om av forskere til en ny studie.

Studien som ble gjort ved University of Michigan, er publisert i tidsskriftet Journal of Adolescent Health.

– Vil at jeg skal spørre

Åtte av ti svarte at de ville at legen skulle spørre mer om slike sosiale forhold.

Som Forskning.no skriver, som omtaler studien, er dette faktorer som kan påvirke helsa over tid.

– Dette betyr at pasientene mine vil at jeg skal spørre om mer enn bare helsen deres. De vil at jeg skal spørre om livene deres, sier lege Tammy Chang, som er en av forskerne bak studien.

Nesten en tredel av de spurte, svarer at den største hindringen for å søke hjelp om sosiale forhold er at det er flaut å ta opp. Samtidig ønsker de ikke nødvendigvis alltid konkret hjelp, men å bli lyttet til.

Det svarte i overkant én av ti.

I Norge?

Vi kan finne igjen lignende ønsker i Norge. Samliv kan også være en sosial faktor som påvirker helsa.

Og hver tredje person ønsket å snakke med fastlegen sin om samlivsproblemer, viste en norsk studie fra 2019, som Legeforeningen omtalte den gang.

– Når vi vet hvor viktig nære relasjoner er for helse, så har vi en rolle, sa Siri Dalsmo Berge, spesialist i allmennmedisin og forsker tilknyttet Universitetet i Bergen, til Legeforeningens nettsider.