I et normalår sier en firedel av studentene at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. I år kan det bli enda vanskeligere, frykter Langmyr, som er klinisk sosionom i SiO Helse i Oslo, studentenes helsetjeneste.

– Vi frykter at enda flere studenter vil kunne føle seg ensomme nå på grunn av korona. Derfor har vi det på agendaen, og det har vi også hatt helt siden nedstengningen i mars, sier Langmyr til bladet Fontene.

Langmyr mener det er viktig å være synlig til stede ved landets studiesteder og ved studenthyblene. Hun forteller at studentenes helsetjeneste fikk overraskende få henvendelser i april, mai og juni.

– Det er vanligvis måneder da vi har høyt trykk blant annet på grunn av eksamen. Selv om vi var raskt ute og kunne tilby videosamtaler fra starten, så vi at studentene ikke benyttet seg av tilbudet. Det kan handle om at mange dro hjem og fikk den støtten de trengte hjemmefra, eller at flere tenkte at de ikke skulle være en ekstra byrde når det var så stort press på samfunnet ellers, sier Langmyr.