Etter mange år med mindre daglig røyking tyder mye på at trenden flater ut, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen som sier at de røyker av og til, har ligget stabilt rundt 10–11 prosent for menn og 7–9 prosent for kvinner siden 2010.

Statistikken viser at det er de eldre aldersgruppene røyker omtrent som før. 17 prosent av menn og kvinner i aldersgruppen 55 til 64 år røyker daglig. For ti år siden røykte 23 prosent av menn og 20 prosent av kvinner i denne aldersgruppen.

Unge snuser mer

Snusing har økt i utbredelse de siste ti årene, særlig blant unge menn. 30 prosent av menn i alderen 25–34 år snuser daglig i 2020. Blant kvinner har snusing vært mest utbredt blant de helt unge kvinnene, 16–24 år. Andelen kvinner som snuser, er imidlertid langt lavere enn blant menn med 7 prosent for kvinner og 19 prosent for menn.

Ifølge SSBs tall svarer 34 prosent at de drikker alkohol ukentlig, mens 4 prosent sier de har brukt cannabis de siste tolv månedene.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen er bekymret over at statistikken viser at det ikke er noen nedgang i andelen av dagligrøykere.

– Alvorlig

– Det er alvorlig at vi ikke er vitne til en nedgang. Røyking er den største enkeltfaktoren for å utvikle kreft og forårsaker over 6.000 dødsfall i året. Vi forventer at regjeringen tar store grep når de i løpet av vinteren skal legge fram forslag til endringer i tobakksskadeloven, sier hun til NTB.

Hun peker også på at antall daglige røykere i alderen 55 til 64 år (17 prosent) har økt siden 2019.

– Vi må rett og slett satse mer på røykeslutt, og vi vet at omtrent halvparten av dagligrøykerne ønsker å slutte. Andre land har brukt korona til å hjelpe flere med å stumpe røyken, denne muligheten har ikke Norge grepet. Et naturlig sted å starte er å utvide regjeringens røykesluttprosjekt til å bli et nasjonalt tilbud, sier hun.

Kreftforeningen peker også på at færre unge nå begynner å snuse, men er redd for at avgiftsreduksjonen som regjeringen innførte fra årsskiftet, vil bidra til at flere begynner og færre slutter.