De siste ti årene har fruktbarhetstallene i Norge gått nedover, og undersøkelsen som Sentio har gjort på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas , kan kanskje tyde på at trenden ikke vil snu med det første, skriver studentavisen.

Undersøkelsen viser at 57 prosent av norske studenter ønsker seg barn, mens 19 prosent vil ikke ha barn.

Kristin Engh Førde, antropolog og postdoktor i kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO), sier til studentavisen at andelen som ønsker barn blant studenter, er lavere enn i undersøkelser gjort blant andre befolkningsgrupper.

Førde viser til en rapport fra Institutt for samfunnsforskning hvor 86 prosent av respondentene oppgir at de vil ha barn.

I Sentio-undersøkelsen kommer det også fram at 6 prosent av studentene allerede har barn. 17 prosent sier de er usikre på om de vil ha barn.

1.009 personer deltok i undersøkelsen tilknyttet studiesteder over hele landet. Undersøkelsen har en feilmargin på 1,9 prosentpoeng.