Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier i en pressemelding at han gleder seg over at flere nå fullfører videregående opplæring.

– Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre. Derfor vil vi nå se på flere tiltak som kan hindre frafall. Vi vil forsterke tidlig innsats gjennom hele utdanningsløpet og sikre en bedre overgang fra ungdomsskolen til videregående, sier han.

Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006, har antallet som fullfører videregående økt med seks prosentpoeng.

Statistikken viser fullføring fem år etter at elevene begynte på videregående skole for første gang.