EU-kommisjonen foreslo opprinnelig at gratis roaming skulle begrenses til 90 dager, men dette forslaget ble trukket tilbake etter at forbrukerorganisasjoner reagerte kraftig.

Følg trd.by på Facebook

Nå har EU-kommisjonen lagt fram et nytt forslag der tidsgrensen for bruk av mobildata i utlandet er fjernet.

Men misbruk av ordningen må fortsatt unngås, sier EU-kommisjonens visepresident Andrus Ansip. Han forklarer at det derfor er lagt inn nye begrensninger.

Hovedregelen er at sim-kortet må komme fra det landet man bor i, eller i det minste fra et land man har en stabil forbindelse til. EU-kommisjonen presiserer at pendlere som krysser landegrensene, studenter på utenlandsopphold og utsendte arbeidere som er hjemom regelmessig, i utgangspunktet ikke skal trenge å skaffe seg noe nytt sim-kort.

Så lenge disse vilkåret er oppfylt, skal man kunne bruke mobiltelefonen i andre EU-land akkurat som hjemme, uten at det koster noe ekstra.