Regjeringen innfører en stige for fraværet, der mer enn 15 prosent udokumentert fravær medfører absolutt bortfall av karakter.

Følg trd.by på Facebook

Ligger fraværet på mellom 10 og 15 prosent, åpnes det for at rektor kan bruke skjønn slik at elever i visse tilfeller likevel kan få karakter.

– De nye fraværsreglene tar i enda større grad høyde for at det kan være svært ulike og sammensatte årsaker til at elever er borte fra undervisningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som torsdag presenterte de nye reglene.

Ønsket lavere grense

Bruken av skjønn kan for eksempel gjelde elever i en vanskelig livssituasjon – der årsakene til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter i faget.

Isaksen ønsket i utgangspunktet å sette fraværsgrensen til 10 prosent. Men elevene gikk til streik mot forslaget, som heller ikke fikk støtte i Stortinget.

Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se på konsekvensene av regelendringene.

Det er kun udokumenterte fravær som omfattes av de nye reglene. Gyldige grunner som sykdom, omsorgsoppgaver, politisk arbeid eller tillitsvalgsarbeid regnes ikke inn.

Møteplikt

Kunnskapsministeren understreker at elever i videregående skole har plikt til å møte fram og til å delta aktivt i opplæringen.

− Det er viktig at skolene jobber bredt og systematisk for å fange opp elever som ikke møter opp. Det må jobbes enda mer målrettet enn i dag med å øke nærværet i skolen, sier Isaksen.