Rundt 28 000 studenter har svart på spørsmål om hvordan de opplever utdanningen sin, i undersøkelsen Studiebarometeret. Fasiten er at nesten sju av ti studenter overordnet sett er fornøyde med studiene sine, mens litt mer enn én av ti er lite fornøyde.

– Den overordnede tilfredsheten med studiene har gått ned siden sist undersøkelse og er nå på det laveste nivået siden vi startet med Studiebarometeret. Samtidig er det viktig å understreke at studentene fortsatt i hovedsak er fornøyde med studiene sine. Det er også store variasjoner mellom studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Noe av nedgangen kan forklares ved at det er færre studenter som er svært fornøyde med studieprogrammene sine. Det er ingen tydelig negativ endring på de andre spørsmålene i undersøkelsen.

Dette er tiende gang Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har gjennomført undersøkelsen Studiebarometeret.

Undersøkelsen gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. Nokut gjennomfører Studiebarometeret på vegne av Kunnskapsdepartementet, og totalt inngår rundt 1900 studieprogrammer.

Statsråden ikke overrasket

I tillegg til at studentene er mindre fornøyd, bruker de litt mer tid på betalt arbeid og litt mindre tid på studiene, viser de ferske tallene.

– Jeg er ikke så overrasket over disse resultatene. Mange av dagens studenter startet under pandemien, da det var strenge restriksjoner. Derfra gikk vi mer eller mindre rett over i krig i Europa, prisvekst og økonomisk usikkerhet. Vi tar tilbakemeldingene fra studentene på alvor, dette må vi og institusjonene se nærmere på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ser både positive og negative sider ved Studiebarometeret for 2022.  Foto: Mariann Dybdahl

Mens heltidsstudenter i gjennomsnitt brukte 8 timer i uken på betalt arbeid i årene 2017 til 2020, er antallet timer økt til 9,4 i 2022. Økningen kommer både av at flere studenter er i arbeid og at studentene i arbeid jobber flere timer enn tidligere.

– Jeg synes det er fint å se at flere studenter har mulighet til å jobbe litt ved siden av studiene, i en periode med lav arbeidsledighet og høy inflasjon og prisvekst. For å møte denne nye virkeligheten har vi gjennomført et stort løft sammen med SV på studentøkonomien, sier statsråden og sikter til økningen i studiestøtte fra høsten av.

– Vi er bekymret

Norsk studentorganisasjon (NSO) på sin side, er i motsetning til Borten Moe, ikke fornøyde med at flere studenter ser seg nødt til å jobbe.

– Vi er ikke overrasket over at studenter må jobbe mer, det er noe vi har advart mot lenge. Vi er bekymret for at deltidsjobben går utover studiene, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam.

Studiebarometeret viser at studenter er mindre fornøyd med sitt sosiale miljø enn før, og har mindre kontakt med sine medstudenter. Dette mener NSO har en sammenheng med at studentene jobber mer.

– Vi er jo studenter for å studere. Da sier det seg selv at studenter får et dårligere læringsmiljø og lavere motivasjon når de ikke kan prioritere tiden sin til å studere, understreker Godal Dam.