I koronauåret 2020 steg ledigheten blant de nyutdannede med mastergrad fra 6,8 til 8,5 prosent. 9,6 prosent arbeidet ufrivillig deltid, mens 7,7 prosent oppgir at de er svært overutdannet for jobben.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse gjennomført av Nifu. Regjeringen påpeker at rapporten gir et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen var i november 2020.

– Det aller viktigste framover er å få fart på Norge igjen. Vi skal ta tilbake arbeidsplassene våre som har vært nedstengt, vi skal skape nye jobber i privat sektor og vi skal inkludere flere i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).