Det krever den nye markedsføringsloven, som altså trer i kraft fredag 1. juli 2022.

Rundt halvparten av norske 13–18-åringer har fått reklame i sosiale medium for produkter som skal sørge for vekttap eller gi større muskler, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020.

Hensikten er å gjøre forbrukere mer bevisste på at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten, skriver Forbrukertilsynet.

– Tydelig merking er en forutsetning for at barn og unge skal kunne vurdere innholdet på en kritisk måte. Det kan bidra til å redusere kroppspresset som barn og unge er utsatt for, sa Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, i en pressemelding tidligere i år.

Gjelder også influensere

Den nye lovendringen omfatter retusjert reklame i både tradisjonelle og sosiale medier.

Det betyr at også influensere - eller «pårvirker» på norsk - må rette seg etter det nye merkekravet.

– Når en påvirker retusjerer seg selv i reklame for en vare, tjeneste eller næringsdrivende, gjelder merkekravet også for dem, understreker Forbrukertilsynet.

Med retusjering eller manipulering menes typisk «photoshopping» eller andre digitale endringer. Det inkluderer også bruk av filter som endrer utseendet.

Eksempler på korrekt merking. Foto: Forbrukertilsynet

I denne sammenheng betyr reklame alt som er med på å fremme salg av et produkt eller en tjeneste og som influenseren får betalt eller andre fordeler for å omtale eller eksponere.

Det gjelder også egenreklame. Da regnes påvirkeren som annonsøren.

Hvis retusjert reklame ikke merkes, kan Forbrukertilsynet gi økonomiske sanksjoner - i form av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Skal være synlig

Dette standardiserte merket skal brukes i alle flater, medier og pattformer på alle former for reklame: stillbilder og video.

Merkingen skal oppfylle disse kravene

  • Merket skal ha god kontrast til bakgrunnen

  • Merket skal være plassert i venstre hjørne. Hvis det kolliderer med andre elementer, kan det plasseres i høyre hjørne

  • Merket skal utgjøre omtrent 7 prosent av bildeflaten

Unntak: Retusjering av farge på kroppsdeler som ikke regnes som «hud» trenger ikke merkes:

  • Retusjering av farge på hår, tenner, øyne, øyebryn, øyevipper eller kroppshår ikke trenger merking.

  • Så fort fasongen eller størrelsen på tenner, øyne, øyevipper eller øyebryn retusjeres, må reklamen likevel merkes.