- Opprinnelig var det 53 studenter som skulle ha eksamen i C-hallen i Trondheim spektrum torsdag, sier May Sigrid Olsen ved eksamenskontoret til NTNU.

Som Adresseavisen skrev tirsdag har Trondheim kommune valgt å innstille all idrettslig aktivitet i hall A og C i Trondheim spektrum etter asbestfunnet mandag. Selv om Trondheim kommune har valgt å innstille sin aktivitet opprettholder Trondheim spektrum aktiviteten på dagtid.

- Vår bedriftshelsetjeneste har vært i kontakt med Arbeidstilsynet og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs. Vi har fått bekreftet fra dem at det ikke er farlig å oppholde seg i de aktuelle hallene, sier styreleder i Trondheim spektrum Kåre Ytre-Eide.

Lik trd.by på Facebook!

Flytter til hall lengst unna asbesten

På tross av at Trondheim spektrum anser hallene for trygge velger nå NTNU å flytte eksamen.

- Etter en helhetsvurdering har vi nå bestemt oss for å flytte eksamenen fra C-hallen til F2-hallen i Trondheim spektrum. Vi har fått opplyst at C-hallen skal være trygg, men vi tenker på studentene og vil gi de mest mulig ro før eksamen, sier Olsen

Ytre-Eide har forståelse for at NTNU nå flytter lokalene for den kommende eksamenen.

- Det viktigste for oss er at vi får bidratt med avviklingen av eksamenene til NTNU. At de nå har flyttet lokaler er ikke noe problem, men vi mener fremdeles at hall A og C er trygge til bruk, også for eksamensavvikling, sier Ytre-Eide.

Trondheim kommune disponerer hallene fra klokken 16.00 og utover kvelden. På dagtid er det Trondheim spektrum som bestemmer hva hallene skal brukes til.

- Ikke helsefarlig

I en pressemelding sier kommunaldirektør Ola By Rise at kommunelegen vurdere det som lite sannsynlig at det er helsefarlig å oppholde seg i de to hallene som kommunen nå har innstilt aktiviteten i. Adresseavisen har vært i kontakt med By Rise på onsdag, men han kan ikke si noe mer om når de vil gjenoppta aktiviteten i hallene igjen.

- Vi har valgt å tenke sikkerhet for alle. Vi har fagfolk som sier at det er lite sannsynlig at det er asbest i luften, men vi åpner ikke hallene for aktivitet igjen før prøvene som er tatt bekrefter dette.