Popcorn Time er en gratis tjeneste som tilbyr strømming av filmer og TV-serier på lik linje med andre aktører på markedet, slik som Netflix. Forskjellen er at Popcorn Time verken betaler rettighetshaverne eller har fått tillatelse til å vise innholdet.

I en fersk dom fra Follo tingrett fastslås det at den enkelte bruker bryter åndsverkloven ved å se filmer og serier gjennom strømmetjenesten.

– Dommen er klar og tydelig på at også de som ser film og TV-serier gjennom Popcorn Time, selv bryter åndsverkloven, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim til NTB.

Har tapt 500 millioner

Det er tjenestens funksjonalitet som gjør at brukerne av tjenesten vurderes å bryte loven. Årsaken er den såkalte bittorrent-teknologien for deling av filer.

– Et særtrekk ved denne teknologien er at deler av filen hentes fra et uendelig stort antall brukere. Brukere som selv ser filmer og TV-serier gjennom Popcorn Time, vil vanligvis selv bidra til denne fildelingen ved at andre brukere kan hente deler av filen fra dem mens de ser på film. Det er denne tilgjengeliggjøringen fra brukerne som Follo tingrett sier utvilsomt er i strid med åndsverkloven, sier Dahl.

Rettighetshavere i Norge kan ha tapt så mye som 500 millioner kroner, fastslo Willy Johansen i retten. Han er leder av Rettighetsalliansen og generalsekretær i Norsk Videogramforening. Det ble også vist til en artikkel i Aftenposten i mai 2015, hvor en undersøkelse fra TNS Gallup viste at 315.000 nordmenn brukte Popcorn Time ukentlig.

Forebyggende

Økokrim håper og tror at dommen vil virke forebyggende mot opphavsrettskrenkelser på internett. Det er imidlertid uklart om norske brukere av Popcorn Time risikerer å bli straffeforfulgt.

– Brukere av ulovlige fildelingstjenester kan etter dette ikke hevde at de ikke var kjent med at handlingene er ulovlige, og det vil forhåpentligvis medføre at flere av brukerne avstår fra slike lovbrudd. Generelt kommenterer Økokrim ikke hvilke saker vi tar inn til etterforskning, men det er på det rene at også brukere av Popcorn Time i prinsippet kan straffeforfølges, sier Dahl.

Hun påpeker at rettighetshaverne har andre verktøy å bruke, og viser til en kjennelse fra Oslo tingrett i november i fjor. Her ble Telenor og 12 andre nettilbydere pålagt å blokkere kundenes tilgang til ulike domenenavn knyttet til strømmetjenesten. Saksøkerne var de amerikanske filmselskapene Disney Entertainment, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Twentieth Century Fox Film, Universal City Studios og Warner Bros. Entertainment.

Domene inndratt

Saken i Follo tingrett dreide seg om hvorvidt bruksretten til domenet popcorn-time.no skal inndras, noe tingretten nå har fastslått at den skal. Økokrim tok beslag i domenet i mars i fjor. Advokat Ola Tellesbø sier til NTB at dommen blir anket.

Mens Popcorn Time har besørget rask og enkel vei til nedlasting og visning av filmer og TV-serier som er opphavsrettslig beskyttet materiale, har det norske domenet forsterket muligheten for dette, fastslår retten.

Domenet popcorn-time.no eies av Imcasreg8, en forening som er opprettet gjennom Internet Marketing Consults AS. Selskapet har opprettet denne og en rekke foreninger med lignende navn for å registrere domenenavn for sine kunder.

– Dommen er veldig klar på at de medvirkningshandlingene på det norske domenet som var tema i saken, utgjør forsettlig og meget klanderverdig medvirkning. Om selve Popcorn Time uttales blant annet at tjenesten ikke kan anses å ha noen annen funksjon og formål enn å gi tilgang til beskyttede filmer og TV-serier, uten opphavsmannens samtykke, sier politiadvokat Dahl.