I søksmålet går det fram at hun føler seg feilaktig framstilt i Netflix-serien «Inventing Anna», melder amerikanske medier.

Williams mener seg utsatt for ærekrenkelse – og synes hun fremstår som både snobbete, uærlig, feig, manipulerende og illojal i serien.

«Inventing Anna» handler om svindleren Anna Sorokin som slo seg opp i New Yorks sosietetsliv ved hjelp av løgn og manipulasjon. Williams ble fremstilt av Katie Lowes i TV-serien.

Williams har skrevet både et essay om vennskapet, publisert i Vanity Fair, samt en bok om det hun opplevde.

Netflix har så langt ikke svart på kritikken.