Kleskonsernet Voice, som omfatter kjedene Vic, Match og Boys of Europe, varsler en prisøkning på opp mot 18 prosent i løpet av første halvår, skriver Dagens Næringsliv.

Konsernet stålsetter seg for et langt tøffere marked i 2023, med sterkt marginpress. Det skyldes først og fremst økte kostnader på frakt og høyere råvarepriser. I tillegg sørger en svak kronekurs for at importerte varer blir dyrere.

– Det er jo ganske mye, men varene er allerede blitt dyrere gjennom høsten, så økningen blir ikke så brå, mener administrerende direktør Johnny Ottesen i Voice.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, er bekymret for første kvartal.

– Kostnadsøkningene bedriftene har vært gjennom i 2022, og særlig andre halvår, har vært så store at de må klare en viss omsetning for å håndtere det. Hvis det blir tilbakeslag fra forbrukernes side, så er det nok mange i varehandelen som er i faresonen, sier han.