Det viser tall Folkehelseinstituttet (FHI) la fram torsdag morgen.

4,2 prosent av unge mellom 16 og 24 år oppga å ha brukt kokain det siste året. Det er en økning fra 2,6 prosent i 2013. I samme aldersgruppe sier 0,5 prosent at de har brukt amfetamin det siste året. I 2013 var denne andelen 1,2 prosent.

De siste ti årene er det kun bruk av kokain som har økt her i landet, ifølge FHI.

Hasj og marihuana er det klart mest brukte illegale rusmiddelet. 5,5 prosent av befolkningen oppgir å ha brukt dette stoffet de siste tolv månedene. Andelen var 5,1 prosent i 2013. Men blant 16-24-åringene er andelen 14 prosent, en økning fra 12,6 prosent for ti år siden.

Kokainbruken i Norge har økt litt, men narkotikaforbruket blant unge voksne i Norge holder seg ganske stabilt, ifølge FHI. Foto: Lise Åserud / NTB

Én av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, men FHI påpeker at tallene ikke er det beste målet på pågående trender siden de fleste, 60 prosent, som rapporterte bruk av cannabis, bare hadde brukt rusmiddelet noen få ganger.

Datagrunnlaget er FHIs årlige spørreundersøkelser som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB) med vel 1.600 respondenter årlig.

Faktisk.no har også faktasjekket bruken av narkotiske stoffer blant unge i Norge: