Fristen for å søke studieplasser ved norske universiteter og høgskoler går ikke ut før etter påske, men det er ingen grunn til å utsette å sende søknadene.

Selv om skriftlige eksamener ikke gjennomføres for avgangselever våren 2020 på grunn av koronapandemien, medfører dette ingen endringer i opptaksregelverket, ifølge Samordna opptak.

De vanlige reglene gjelder for både poengberegningen, kvotesystemet og kvalifikasjonskrav til studier som har spesielle opptakskrav.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – melder at i år kan søkere i tillegg til å velge studier ved universiteter og høyskoler også søke på fagskoleutdanninger.

Samordna opptaks søknadsportal stenger kl. 23.59 onsdag 15. april, men innen den fristen må også all dokumentasjon på utdanning og praksis som allerede er avsluttet, være framskaffet og vedlagt søknaden.