I førsteåret på grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn står 219 plasser tomme, mens det på utdanningen for 5–10. trinn mangler 130 studenter for å fylle alle studieplassene, ifølge nettavisa.

Det prosentvis dårligste oppmøtet er det på samisk Høyskole i Kautokeino med 8 prosent og på Nord universitets lærerutdanning fra 1–7. trinn med lulesamisk i Bodø, som har et oppmøte på 10 prosent.

Den ordinære lærerutdanningen for 1–7. trinn i Bodø har fylt 48 prosent av studieplassene sine. Også Høgskolen på Vestlandets studietilbud på Stord har hatt problemer med dårlig oppmøte – bare 18 av 54 studenter møtte fram til studiestart.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), bekymrer seg over tallene.

– Det bekymrer meg at vi ikke rekrutterer tilstrekkelig mange til denne utdanningen. Rekrutteringsutfordringer i distriktene er bekymringsfull, og det er et mål fylle alle studieplasser, skriver Nybø i en mail til Khrono.