– Jeg har hørt om stygge eksempler hvor det kun er lærlinger som blir permittert. Det er på ingen måte greit, sier Sandra Åberg Kristiansen i EL og IT-forbundet til Klassekampen.

De fleste permitterte er innen restaurant og matfag, design og håndverk eller frisørfag.

Fellesforbundet peker på at hovedregelen er at lærlingene er blant de siste som skal permitteres og mistenker at lærlingene i flere tilfeller har blitt permittert før de skulle.

I et brev til regjeringen foreslår LO å belønne bedriftene som forlenger kontraktene med lærlinger eller tar imot nye. Det statlige tilskuddet bør gå direkte til bedriftene og ikke til opplæringskontorene, fordi det gir et større insentiv for bedriftene til å bidra slik situasjonen er nå, mener LO.

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri peker på at økonomisk støtte ikke løser problemet for alle bedrifter, og at det først og fremst er et spørsmål om det er nok arbeid til å ta inn lærlinger.