Undervisningsopplegget er gratis og spesielt tenkt for unge som skal ta lappen. Det kan brukes i undervisningen både hos kjøreskoler og hos ungdomsskoler som har trafikk som valgfag. Kurset er lagt opp som et e-læringskurs og inkluderer filmer, animasjoner og interaktive oppgaver.

Det er ungdomsorganisasjonen til MA-Rusfri trafikk – MA-Ungdom – som har utviklet kurset i samarbeid med en prosjektgruppe med representanter for blant annet trafikkskoler og Vegdirektoratet.

Målet med undervisningsopplegget er blant annet å skape gode holdninger blant ungdom knyttet til rus i trafikken, samt å øke fokuset på rus i føreropplæringen.

– Vi har i mange år hatt et ønske om å kunne levere et hjelpemiddel til kjøreskoler om temaet rus og ungdom i trafikken, og det er vi nå i mål med. Dette noe vi er utrolig glade og stolte over, sier prosjektleder i MA-Ungdom, Line Langaas.

Kurset har også fått støtte fra Samferdselsdepartementet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sto for den offisielle lanseringen onsdag formiddag.

Hold deg oppdatert!Følg trd.by på Facebook