Bare tre av ti vet at de har krav på minimum 40 prosent av timelønna i overtidsbetaling, ifølge en undersøkelse blant unge i aldersgruppen 18 til 26 år.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet oppfordrer unge som skal ut i sommerjobb, til å sørge for å vite hva de har krav på. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rundt halvparten vet at skriftlig arbeidskontrakt skal være underskrevet med en gang man starter i jobben hvis sommerjobben varer én måned eller kortere.

Seks av ti vet ikke at man skal få beskjed om når man skal jobbe minst to uker i forveien hvis man jobber etter vaktliste.

Resultatene fra undersøkelsen samsvarer godt med erfaringene Arbeidstilsynet har ved tilsyn, ifølge direktør Trude Vollheim.

– Vi ser at de aller fleste har arbeidskontrakt, men at kontraktene ofte er mangelfulle. Det vi avdekker flest brudd på, er nettopp overtidsbetaling, så her er det viktig at de unge selv vet hva de har krav på og stiller krav til sin arbeidsgiver, sier Vollheim.