Det viser Studentboligundersøkelsen, som ble presentert mandag.

– En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen.

98.000 søkere har fått tilbud om studieplass under hovedopptaket i år. Antallet studenter i Norge vokser så fort at Norsk studentorganisasjon advarer mot overbooking av studier. Men boligmangel kan også være et problem.

Ber om 3.000 boliger årlig

Studentboligsatsingen satt som mål at 20 prosent av studentene kunne få mulighet til å bo i studentbolig. I dag er det imidlertid kun 15 prosent av studenter som har den muligheten. I Østfold er det bare 11 prosent av studentene som har studentbolig.

– Regjeringens historiske satsing på studentboliger har over tid gitt en økning i dekningsgraden. Dessverre er økningen marginal, og det vil kreve mange års innsats for at 20 prosent av studentene skal ha tilgang på studentbolig. Vi ser at politikken fungerer, og nå må det trappes opp slik at det tildeles minst 3.000 studentboliger hvert år, sier Mikaelsen.

Tiltak fra 2015

I 2015 ble regjeringen enige om å øke antallet nye studentboliger i året fra 2.000 til 2.200. Til tross for at NSO først stilte krav om 3.000 boliger i året, var studentorganisasjonen fornøyd med økningen, som da var en rekordstor tildeling.

– Med et stadig presset privat boligmarked er det viktig med videre satsing på studentboliger og økte kostnadsrammer for studentsamskipnadene. Med økt statstilskudd vil vi sikre lavere leiepris for studenter som er hardt presset økonomisk, sier Mikaelsen.