Khrono har kartlagt omfanget av digital undervisning ved utvalgte universiteter. Undersøkelsen viser at det er lite digital undervisning etter pandemien.

Ved hele NTNU er det 26 emner med heldigital undervisning for alle studentene som tar emnet. Dette utgjør 1,3 prosent av det totale antallet.

Også ved Universitetet i Bergen (UiB) er bruken av digital undervisning minimal. Her er fysiske undervisningsaktiviteter på 98 prosent.

Det er lite digital undervisning ved universitetene etter pandemien, viser en kartlegging Khrono har gjort. Foto: Frank May / NTB

– Netflix-universitetet må unngås

Universitetet i Stavanger opplyser at undervisningen i all hovedsak gjennomføres på campus, mens Oslo Met har 5 prosent digitale aktiviteter.

Universitetet i Oslo opplyser at det er faglige hensyn som styrer undervisningsopplegget, og dette avgjøres av utdanningslederne lokalt. Rektor ved UiO, Svein Stølen, har tidligere vært tydelig på hvor viktig campus er.

– Det digitale Netflix-universitetet må unngås, skrev Stølen på Twitter i sommer.

Bekymret

Patric Wallin, som er leder i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk, er bekymret for at man for raskt går tilbake til slik det var før pandemien.

– Da mister vi muligheten til å lære og reflektere over de mulighetene som finnes, sier Wallin.