Alle de politiske partiene i formannskapet i Trondheim, bortsett fra Frp, er enige om at NTNU ikke skal få bygge nytt universitetsområde i Høyskoleparken. Flertallet er også tydelige på at deler av det nye universitetsområdet må ligge innenfor elveslyngen, og ikke utenfor slik NTNU til nå har lagt opp til.

Følg trd.by på Facebook

Formannskapet i Trondheim ble tirsdag orientert om NTNUs arbeid med å utrede nytt campusområde. I tillegg til å la seg orientere om prosessen sender politikerne allerede nå tydelige signaler til NTNU-ledelsen om hvordan de som regulerende myndighet ser for at at prosjektet utvikler seg videre.

Parken skal ikke røres

Aps gruppeleder Geir Waage var før møtet i formannskapet tydelig på at flertallet i formannskapet allerede nå vil sende et signal til NTNU om at Høyskoleparken ikke skal røres i det store utredningsarbeidet om ny campus som NTNU nå arbeider med. Han fikk i formannskapet massiv støtte fra samtlige partier bortsett fra Frp om at Høyskoleparkens grønne området ikke skal bygges ut.

- Formannskapet har tidligere vedtatt at vi ønsker en campusutvikling som sikrer NTNUs tilstedeværelse i Midtbyen for all fremtid. Vårt ønske er åpenbart noe større enn det NTNU til nå har lagt opp til. Vårt håp er at de lander på at de også ønsker at deres fremtidige aktivitet legges innenfor elveslyngen. Når det gjelder Høyskoleparken så har vi registrert en stor offentlig debatt rundt planene om å bygge her. Det er et behov for å undrestreke allerde nå at campus må planlegges på en slik måte at de grønne områdene i Høyskoleparken fortsatt skal være slik de er i dag, til bruk for byens befolkning, naboer og studentene, sa Waage da formannskapet behandlet saken tirsdag.

Forskning viser: Ungdom som legger seg før 23, har best karakterer.

Provosert av NTNU

Høyres kommunalråd Berit Tiller gikk enda lenger i å kreve at NTNU må forholde seg til tydelige politiske signaler om at NTNU må planlegge et nytt campus innefor elveslyngen og at de må legge bort planene om å bygge ut Høyskoleparken.

- Jeg ble provosert når jeg leste NTNUs beskrivelser i konkurransegrunnlaget de nå sender ut for å fortsette denne utredningen. Det er min klare oppfatning at NTNU ikke har hørt på politikernes signaler i denne saken. Vi fremmer derfor forslag som går enda lenger enn det forslaget sentrum-venstrepartiene har lagt frem. Campus må utvikles innenfor elveslyngen, ikke utenfor. Høyskoleparken skal også bevares slik den er i dag. Jeg ser i Adresseavisen at NTNU sier de planlegger avbøtende tiltak og erstatning andre steder for grøntområder de mener skal gå tapt. Nå må vi sende tydelig signal om at politkerne snakker med samme stemme om å bevare parken, sa Berit Tiller.

I vedtaket fra formannskapet heter det at Trondheim kommune mener NTNU bør ha en sterk tilstedeværelse i Midtbyen innenfor elveslyngen.

- Dette er viktig for å skape en attraktiv, byintegrert campus og imøtekomme ambisjonen om urbanitet, heter det i vedtaket.

Frps Elin Marie Andreassen var den eneste av formannskapets 11 politikere som stemte mot kravet om sentrumsnært campus og at Høyskoleparken ikke skal bygges ut. Andreassen mener det er for tidlig i prosessen å begrense NTNUs planer nå, og ville se hvilke konkrete planer universitetet kommer opp med i arbeidet med det nye campus før formannskapet ga så klare signaler.

Student-hundekos fullbooket på fire minutter

Trenger du å stresse ned? Her er 11 yogastillinger du kan gjøre på lesesalen!

Ingenting er besluttet

NTNUs campussjef Merete Kvidal sier til Adresseavisen at vedtakene i formannskapet ikke er problematisk for NTNU.

- Dette har kommunen sagt tidligere, og vi har tatt det inn i vårt konkurransegrunnlag og kunne informert bedre om det. Vi er inne i en prosess, ingenting er belsuttet. De signalene om kom i formannskapsmøtet tar vi med oss videre. Vi har et godt samarbeid med kommunen, og har tro på at vi skal komme frem til en løsning, sier Kvidal.

Se video av hvordan NTNU-studentene reagerte da de fikk litt hundekos midt i eksamenspresset

10 tegn på at du snart har eksamen

Lei av eksamen? Her er tipsene som holder deg motivert