En ny analyse fra Nav viser at andelen mottakere av ytelser for aldersgruppen 18–66 år i perioden 1992 til og med 2016, falt fra 24 til 19,7 prosent.

– Bildet mange har av det voksende utenforskapet stemmer ikke med virkeligheten og bør nyanseres. Færre er avhengig av Nav-ytelser i dag enn tidligere og svært få mottar ytelser gjennom hele livet, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Analysen viser at de fleste som mottar ytelser gjør det i en begrenset periode, før de går tilbake til arbeid eller over på alderspensjon.

Ifølge Nav har tiltak som å bremse veksten i helserelaterte utgifter hatt stor effekt. Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.

Andelen unge i alderen 18–29 år som mottar ytelser fra Nav, har falt fra rundt 20 prosent i 1994 til rundt 12 prosent i dag. Det skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i antall personer som mottar dagpenger. Samtidig har andelen mottakere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.

– Det er bekymringsfullt at flere unge mottar helserelaterte ytelser. Vårt mål er å øke deltakelsen i arbeidslivet, og særlig få de unge i arbeid, sier Åsholt.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook