Tek.no skriver at Facebook nå introduserer en ny funksjon, der administratorer av grupper kan sette et beløp som alle gruppemedlemmene må betale månedlig for å få tilgang.

Facebook selv hevder målet med denne funksjonen er at innholdet i disse gruppene blir best mulig.

Pilotprosjekt

Foreløpig testes den nye betalingsfunksjonene på noen få grupper, der de nå tester denne formen månedsabonnement for å få være med i gruppa.

Foreløpig vil grupper som allerede er gratis å følge, fortsette med det. Testgruppene skal derimot få mulighet til å opprette «undergrupper» med betalt innhold.

Betalingsvilje?

Internettbrukere blir møtt av stadig flere betalingsmurer på nett, og viljen til å betale for innhold hos for eksempel nettaviser er i endring. Vi nordmenn er faktisk blant de i verden som er mest villig til å betale for nyheter.

Spørsmålet er om den samme betalingsviljen også vil være der for innhold hos grupper på Facebook.

Facebook skriver at gruppeadministratorer savner måter for å tjene penger på jobben de gjør i gruppene. En slik inntekt kan frigjøre tid slik at gruppeeierne kan produsere mer og bedre innhold.