– Jeg håper og tror at folk lettere vil forstå det nye systemet. Den nye skattemeldingen inneholder færre punkter enn det klassiske rapporteringsskjemaet, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Det skal bli enklere å sjekke opplysninger og fylle ut informasjon om noe mangler. Systemet kontrollerer dessuten at man ikke motsier seg selv når man fyller ut meldingen.

Den forhåndsutfylte skattemeldingen skal komme tidligere enn før. Mens den tidligere har kommet i begynnelsen av april, skal alle lønnstakere og pensjonister nå få meldingen mellom 18. og 31. mars.

Ifølge NRK kan noen få tilbake skattepenger allerede i april.

Pengene kommer tidligere

Ifølge Holte gjør det nye systemet at Skatteetaten raskere kan komme tilbake til folk som har fylt ut skattemeldingen.

– Hele prosessen kommer til å gå raskere, opplyser skattedirektøren.

Tidligere satt mange og ventet på at det endelige skatteoppgjøret skulle komme i slutten av juni, selv om fristen for innlevering av skattemeldingen var 30. april.

I stedet for at alle får utbetalt pengene de har til gode på likt i juni som i dag, blir utbetalingen knyttet opp mot når du leverte skattemeldingen.

Kontrollerer

Før pengene utbetales, sjekker Skatteetaten om du skylder penger til staten eller andre som skal trekkes fra, for eksempel trygdeutgifter, barnebidrag eller andre krav.

Hvis du blir tatt ut til nærmere kontroll kan eventuelle utbetalinger drøye. I fjor opplyste Skatteetaten at rundt 10 prosent blir plukket ut til en slik kontroll.