- I 2015 ble det foretatt over 31 millioner kollektivreiser med buss og båt i Sør-Trøndelag. I overkant av 26,3 millioner ble gjort med buss i Stor-Trondheim. Det er en økning på 970 000 reiser fra 2014, sier markedssjef Grethe Opsal til Adresseavisen.

Følg trd.by på Facebook

Rute 5 er poppis

Til sammenligning ble det i 2010 gjennomført 18,7 millioner reiser i Stor-Trondheim. Med andre ord en økning på nesten åtte millioner reisende.

Årsoversikten til administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, forteller også hvilke ruter som er mest og minst brukt i Trondheim.

Ikke overraskende er rute 5 (Lohove/Dragvoll  - Buenget) med sine 2,5 millioner reisende mest brukt. Og det kommer neppe som en bombe at over halvparten av de reisende på rute 5 er studenter, på vei til eller fra Dragvoll.

En av rutene med færrest reisende er rute 24 (Jonsvatnet). Ruta har få avganger, og kun 1407 reisende ble registrert i fjor.

Ser vi på hvem som kjøper billettene, enkelt og periode, ser vi blant annet at studenter er hyppigst periodebilletkjøpere.

Fiffig er det også å registrere at det er like mange hunder som militære som kjøpte enkeltbillett.

2015-tallene viser også at flere kvinner enn menn benytter seg av kollektivtilbudet.

Opsal referer også til kundetilfredshetsundersøkelsen i fjor høst blant de som reiser kollektivt. Undersøkelsen dekker blant annet service, rutetilbud, billettsystem, informasjon og holdeplasser.

-  I Trondheim oppnådde AtB 77 KTI-poeng på spørsmålet knyttet til hvor fornøyd er du totalt med kollektivtilbudet, noe som tilsier at kundene er godt fornøyd med tilbudet, sier hun.

Avhengig av tilbakemeldinger

Denne måneden er det ny undersøkelse.

- Vi er avhengig av tilbakemeldinger og jobber hele tiden for å utvikle kollektivtilbudet innenfor de rammer vi har til rådighet.

GUIDE: Slik kjører AtB-bussene på røde dager i mai